Cơ hội giao thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành Quyết định 118/QĐ-BNN-BVTV cho phép tiếp tục nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ sau thời gian tạm ngừng nhập khẩu vì lo ngại dịch bệnh.
ảnh minh họa

Kể từ ngày 18/1/2016, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nhiệp và Phát triển Nông thôn) bổ sung lạc nhân (arachis hypogaea) từ Ấn Độ vào danh sách vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu phải có giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật cấp.

Cục Bảo vệ thực vật tăng cường các biện pháp kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với lạc nhân Ấn Độ nhằm đảm bảo không để đối tượng kiểm dịch thực vật xâm nhập vào Việt Nam.

Lạc nhân nhập khẩu từ Ấn Độ phải tuân thủ các nội dung quy định trong giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật cấp và quy phạm thực hành chuẩn (Standard Operation Procedure) (đăng tải trên website: www.ppd.gov.vn) do Cơ quan Bảo vệ thực vật quốc gia (NPPO) Ấn Độ ban hành.

Cục Bảo vệ thực vật cũng có văn bản yêu cầu các chi cục kiểm dịch thực vật vùng kiểm tra chặt chẽ các lô lạc nhân nhập khẩu từ Ấn Độ.
Trước đó, ngày 6/2/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quyết định tạm ngừng nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ do là phát hiện lạc nhân nhiễm mọt lạc serratus.

Mọt lạc serratus (caryedon serratus olivier) thuộc đối tượng kiểm dịch nhóm một, là những sinh vật có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng với thực vật và chưa có trên lãnh thổ Việt Nam.


(Theo TTXVN/Vietnamplus)

Theo cohoigiaothuong.com.vn