Tham gia nạp tích lũy đạt 2.000 Xu, 3.000 Xu, 5.000 Xu Gunner lau sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!
QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG
thời kì
Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 28/07/2016.
chấm dứt: 23:59 thứ tư, ngày 03/08/2016.
Mỗi mốc mỗi ngày nhận được 1 lần.
Không áp dụng cho máy chủ Gà Nỏ Vàng.
Nội dung và Phần thưởng
Trong Thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner lậu nạp xu tích lũy đạt mốc 2.000 Xu, 3.000 Xu, 5.000 Xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà ứng với mỗi mốc:Cách nhận thưởng
Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:


Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
Mỗi ngày nhận được 1 lần.
Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.

Xem thêm: http://gunnykingdom.com