Cơ hội giao thương - Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN&PTNT) vừa có công văn 974/QLCL-CL1 gửi Công ty GEKO về việc đăng ký danh sách doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá da trơn họ Siluriformes vào Hoa Kỳ.


Sau khi xem xét đề xuất của Công ty TNHH MTV XNK GEKO về việc khẩu cá da trơn họ Siluriformes (trong đó có cá trê vàng – Clarias Macrocephalus) vào Hoa Kỳ, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản yêu cầu khi đặt hàng các cơ sở chế biến để gia công sản phẩm cá da trơn họ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ, doanh nghiệp cần rà soát.
Để đảm bảo cơ sở chế biến phải có tên trong Danh sách các cơ sở chế biến cá da trơn họ Siluriformes được phép xuất khẩu vào Hoa Kỳ và được Cục Kiểm tra và ATTP (FSIS), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đăng tải tại địa chỉ: http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/eb3720e3-221c-4928-a018-028df5cc28b5/Vietnam_establishments.pdf?MOD=AJPERES.

Hiện nay, theo danh sách cập nhật từ FSIS, chỉ có Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thuận An- Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Thuận An III (DL 703) mà doanh nghiệp ký hợp đồng gia công có tên trong danh sách của FSIS nêu trên. Đối với Công ty TNHH Bình Long (DL 529), Cục đã có văn bản số 961/QLCL-CL1 ngày 19/5/2016 gửi FSIS để đăng ký Công ty này vào danh sách của FSIS.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý các cơ sở sản xuất lô hàng cá da trơn họ Siluriformes phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Việt Nam và Hoa Kỳ trong quá trình sản xuất lô hàng.

Đặc biệt lưu ý tới các quy định của FSIS mà Cục đã đề cập tại văn bản số 377/QLCL-CL1 ngày 8/3/2016.


(Theo Báo KTĐT)

Theo cohoigiaothuong.com.vn