Cơ hội giao thương - Theo thống kê của Bộ NNPTNT, Trung Quốc vẫn là thị trường đứng đầu về nhập khẩu (NK) gạo Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm 2016, số lượng gạo xuất khẩu (XK) sang Trung Quốc chiếm tới 36,45% thị phần, khối lượng gạo XK tháng 5/2016 ước đạt 345 nghìn tấn, giá trị đạt 165 triệu USD.
Chế biến gạo xuất khẩu tại TP HCM

Trong 4 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc đạt 705,96 triệu tấn, tương đương trị giá 325,32 triệu USD, tăng 10,31% về khối lượng và tăng 23,63% về giá trị so với cùng kỳ năm trước; khối lượng gạo XK tháng 5 đạt 345 nghìn tấn. Tính chung, 5 tháng đầu năm 2016, khối lượng xuất khẩu gạo ước đạt 2,35 triệu tấn và 1,06 triệu USD, giảm 2,1% về khối lượng nhưng tăng 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.
Sau Trung Quốc, Indonesia là thị trường NK gạo lớn thứ hai của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2016 với 15,59% thị phần. Số lượng gạo XK sang thị trường Indonesia 4 tháng đầu năm 2016 đạt 350,7 nghìn tấn, tương đương 139,14 triệu USD, tăng 72,3 lần về khối lượng và 72,2 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.
Như vậy, lượng gạo XK của Việt Nam chủ yếu vẫn “chảy” về thị trường Trung Quốc.


(Theo Dân Trí)

Theo cohoigiaothuong.com.vn