Cơ hội giao thương - Những điều kiện này có thể thay đổi sau khi thương mại bắt đầu hoặc khi tình trạng sâu bệnh và kiểm dịch thực vật tại Việt Nam bị thay đổi.


Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu xoài của Việt Nam, ngày 27/5/2016, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia đã chính thức công bố 16 điều kiện nhập khẩu xoài Việt Nam vào Australia.


Các doanh nghiệp xuất khẩu xoài sẽ phải tuân thủ những điều kiện nghiêm ngặt từ phía Australia.

Theo đó, trước khi nhập khẩu, doanh nghiệp cần có giấy phép nhập khẩu hợp lệ do Bộ Nông nghiệp Australia cấp. Muốn có giấy phép, doanh nghiệp nhập khẩu cần nộp đơn xin phép nhập khẩu.
Xoài phải được sản xuất tại Việt Nam phù hợp với các điều kiện và chương trình có liên quan. Xoài tươi từ Việt Nam phải được chiếu xạ bắt buộc với liều lượng tối thiểu là 400 Gy tại một cơ sở xử lý được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt.
Liều lượng tối đa không được vượt quá 1 kGy theo các quy định của Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia.
Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật gốc phải đi kèm với mỗi lô hàng và phải được hoàn thành một cách chính xác, xem thông tin trên trang web của Tổ chức Bảo vệ Thực vật Quốc tế (IPPC).
Lô hàng không được có côn trùng và bệnh dịch (trừ những loại mà sẽ bị trung hoà sau khi chiếu xạ). Các lô hàng cũng không được lẫn các chất ô nhiễm, bao gồm rác như lá, cành cây, đất, hạt cỏ dại, những mảnh vụn, và các loại thực vật khác.
Lô hàng phải được đóng gói an toàn tại gốc trước khi chiếu xạ. Bao bì phải được làm từ vật liệu tổng hợp hoặc vật liệu chế biến cao nếu có nguồn gốc thực vật. Bao bì không được làm bằng nguyên liệu thực vật chưa qua chế biến chẳng hạn như rơm. Các thông tin về Mã cơ sở xử lý (TFC) và Số nhận dạng của cơ sở xử lý (TIN) phải được in trên mỗi thùng:
Sản phẩm đã được xử lý phải được bảo vệ khỏi các côn trùng gây hại trong quá trình đóng gói và sau khi đóng gói, xử lý, lưu kho và vận chuyển giữa các địa điểm. Sản phẩm đã được kiểm tra và chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải được duy trì trong điều kiện an toàn để không bị lẫn với trái cây xuất khẩu đi các thị trường khác hoặc để tiêu thụ tại thị trường trong nước.
Container phải được kiểm tra bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi xếp hàng để đảm bảo không có côn trùng và các lỗ thông hơi phải được phủ kín không cho côn trùng xâm nhập.
Lô hàng phải được kiểm tra bởi các cán bộ an toàn sinh học tại cảng đến đầu tiên. Không được phép chuyển tiếp bằng được hàng không hoặc đường bộ cho đến khi lô hàng được kiểm dịch thông quan.
Nếu bất kỳ vật liệu được phát hiện có nguy cơ rủi ro an toàn sinh học mà không thể xử lý bằng chiếu xạ, lô hàng sẽ bị giữ lại với chi phí do nhà nhập khẩu phải chịu và phải xử lý theo một trong các cách sau: Xử lý thích hợp để giải quyết các rủi ro an toàn sinh học, hoặc xuất khẩu, hoặc tiêu huỷ.Tiếp theo trái vải, xoài là trái cây tươi đầu tiên của Việt Nam được cấp phép nhập khẩu vào Australia từ ngày 18/4/2015.
(Theo VOV)

Theo cohoigiaothuong.com.vn