mn ơi có ai có links rom cook bản nhà mạng at&t này ko ?? recovery nữa. thanks