Mình tim rồi không thấy rôm nào ổn định cả ai biết hoặc có rôm thì up cho mình với