Tình hình là e đag xài con s5 active SC-02G (stock 4.4.2). Vọc vạch up 5.0 (bằng Odin). Giờ bị 1 lỗi là hễ tắt wifi, xong mở lại máy tự kết nối với 1 wifi đã lưu trước đó là máy reset. Reset xong máy lại kết nối wifi lại reset nữa, cứ lặp lại như vậy. Khi máy reset xong tắt wifi trước khi nó kết nối thì không sao và mở lại thì lại bị như trên. Ai giúp mình với!!!!!!!!!
Thanks mọi người đạ đọc tin!!