E mới dùng s5 bản g900l muốn up mấy rom cook trên xda ghi là hỗ trợ cho bản L, nhưng sao e up xong toàn báo lỗi
Could not normal boot odin mode @@ e thử mấy rom đều báo thế, mà dõ dàng nó ghi hỗ trợ. Ai giúp e với