Em có con S5 bản G900K dùng cũng lâu rồi mà sao nó không kết nối được 3G .. từ lúc android 5.0 giờ lên 6.0 vẫn bị vậy ... ai biết thì giúp e với
Ảnh lúc kết nối 3G nó chỉ hiện 2G và mạng thì rất chậm :3