Hình như các app bên thứ 3 chạy ko còn hiên quảng cáo thì phải xem trên clip nó thế :v