Máy em bị lỗi Not Connection. Retry trong CH Play và Youtube cùng một vài ứng dụng của google.
Em reset dữ liệu chạy lại máy. Đến phần đăng nhập gmail thì bị lỗi này:
Couldn't sign
--------------------
Can't establish a reliable connection to the server This could be a temporary problem or your Android device may not ve provisioned for data service. If it continues, call Customer Care

Mong mọi người giúp đỡ em sửa lại máy ạ