M.n cho mình hỏi là sao không thể check imei của con Samsung S5 G900P này nhỉ ? Khi check tren <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fwww.imei.info[/IMG]
imei.info</div> thì lại ra 1 con máy khác.
Có a.e nào dùng qua con này rồi thì cho mình tham khảo đươc không?
IMEI của máy: 990004526098714
Cảm ơn mọi người !