Tình hình là em muốn root máy,máy em android 5.0 ạ. nhưng root rồi, có SU rồi, vào SU thì nó báo lỗi không có SU nào được cài đặt (
Xong em cài qua recovery thì gặp trường hợp như thees này ạ, mong mọi người giúp đỡ cách giải quyết, huhu