Trích dẫn Gửi bởi thanhfhuongf
Hiện forum đã update lại giao diện khu vực smartphone.
Các Mod move các topic về đúng các mục nhé.
1. <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com[/IMG]
Galaxy Note 3 General: Hỏi đáp, chia sẻ kinh nghiệm, tin tức,....</div>
2. <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com[/IMG]
Galaxy Note 3 Android Development: Các loại ROM, Kernel, Modem,....</div>
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com[/IMG]
3. Galaxy Note 3 MODs, Themes and Apps: Các loại MOD, Themes, Apps,....</div>