Tình hình là em đang chạy bản room mod v2.0 sixperience bên xda.
Mọi chắc năng đều ổn cả ngoại trừ cái phần quay video nhanh chậm nó bị lỗi ko xem lại dc.
Quay thì ok mà xem lại thì nó đẩy ra ngoài báo trình phát video nhanh chậm đã dừng
Bác nào có cách khắc phục chỉ giúp cho em với ạk.
Cảm ơn mn...