Em mới root em N910U hôm qua... cũng định vọc vạch up rom nhưng trước hết phải backup cái imei backup xong rồi ma k biết restore ntn lên đăng bài hỏi ae... xin đc chỉ bảo