mọi người giúp em với , khi em vào recovery gốc của máy, up cwm thì đang chay nó lên 2 dòng
e: footer is wrong
e: signature verificatin failed
em up đúng bản cwm của máy rồi , tượng tự vs twrp cũng bị lỗi như vậy , em cần giúp lắm