cho mình hỏi máy note 4 n910c sao ko cập nhật đc qua ott toan noi thuu