Chia sẻ với AE nào cần bản StockRom mới nhất bên SAMMOBILE Mình đã từng cực mệt mỏi khi down bản này..nay m up lên Fshare cho ai cần
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.fshare.vn[/IMG]
Fshare - C-Notes</div>

Gửi từ SM-N910S của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk