Em có dùng phần mềm kiếm tiền là Big Coin, hôm nay có cài app Clean Master từ file apk, được thưởng xu rồi nên em xóa đi, giờ nó cứ hiện lỗi
"unfortunately com.cleanmaster.mguard has stopped"
Em phải làm sao ạ, vào Titanium tìm cái clean master xóa đi rồi nó lại hiện lại