Mình mới up rom nhầm bản note 4 N916K cho con N910K. Giờ flash bằng Odin thì toàn fail. Mã code Odin:
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> SingleDownload.
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> NAND Write Start!!
đến đây là đứng hình luôn
Máy đã tắt "reactivation" và computer cũng tắt Kies.
Giờ mở máy thì đứng hình luôn + 1 thông báo " Kernel is not seandroid enforcing"
Mọi người chia sẻ cho mình cách cứu nó với nhá or nơi cứu (HCM or Bình Dương)