Tình hình có tìm hiểu root note 4, e đây cũng mới xài khoảng vài tháng mún đua đòi nên sau vài xem tin tức cũng tập tành vọc vạch. E root máy note 4 của e thì xuất hiện lỗi Custom binary(recovery) blocked by R/L ( màn hình máy) còn trên Odin thì báo fail. E mới vô nghề nên nhờ mấy bác cao tay chỉ dẫn tận tình xíu. e cám ơn