Máy em note 4 910L đang dùng rom stock. Nhưng pin không ổn. Trong khi dùng thì tụt khá nhanh. Để qua đêm mà mất tận 15%. Các anh chị giúp em với ạ

Gửi từ SM-N910L của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk