Lang thang nhặt được mang về share anh chị em cần dùng
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fwww.sammobile.com[/IMG]
[General] Galaxy note 4 ( SM-N910 ) pit files</div>