ai biết rom nào không giúp em với, có tiếng việt nha, đang dùng cái rom gì không biết mà ngốn pin như gì (