Note 4 N910L của mình , nãy mình vào twrp wipe system , data và art cache thì bootloop , vào recovery thì chỉ hiện đến " Android recovery ... " (chữ màu đỏ ) là kẹt cứng , giờ không biết phải làm thế nào .