<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com[/IMG]
Rooting 5.1.1 on N910G - rather easy! | Samsung Galaxy Note 4</div>

Bác nào giúp em root n910g 5.1.1 với ạ