Ai có link HD root, cài rom port từ note 5 sang note 4 bản SM - N916K không ạ cho mình xin với, xin cảm ơn!!!

Gửi từ SM-N916K của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk