ANH EM AI CÓ ROM CHO N4 910T ỔN ĐỊNH VS FULL TIẾNG VIỆT CHO MỀNH XIN, THANKS ANH EM ĐÃ XEM