Kéo về chơi thôi anh em, trong thời gian chờ đợi bản stock
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com[/IMG]
http://forum.xda-developers.com/note-4-tmobile/development/rom-maximum-ovrdrive-6-0-1-mm-beta-4-13-t3358326</div>