Hix sai lầm khi mua 910a các bác ạ , hox máy sài ổn , tuy chả pek cách root , ko vọc vạch j được , bị lổi bấm vào điểm truy cập để phát wifi thì hiện cài đặt đả dừng , có cách nào chia sẻ wifi ko mn