Mọi người chỉ giùm mình đc ko. Khi mình update ota lên 6.0.1 thì bị vậy đó...Android 5.1.1 thì bình thường không có lỗi gì hết pin thì trâu đi 5h onscreen mà khi lên Android 6.0.1 thì không sử dụng đc WiFi, kết nối đc mà k vào mạng để trong khi mấy máy khác vào bình thường....pin thì lên 6.0.1 thì chỉ để 3h30 onscreen thôi