Như tiêu đề, có bác nào có rom CM cho N910C không cho e xin với. Tìm mãi không có
Forum có một bài CM13 nhưng die link rồi
Thanks trước ạ