Trích dẫn Gửi bởi nick.sam368
giờ tại .zip

bác kiếm ra 2 cái apk
1 apk là nó để chữ "wallpaper"
1 apk là nó để chữ tên theme đó "cái apk mà nặng mb nhất"

rồi cài đặt 2 cái apk đó là xong, vô theme check


xoá theme thì rất đơn giản.
bác vô quản lý Theme, rồi bấm vô 1 theme đó, gốc bên phải sẽ có cái icon thùng rác
Đây bác. Nó bảo bảng dùng thử chứ ko full


♡♢♧♤ SM-N910C ☆ Lollipop 5.1.1 ♤♧♢♡