ai biết rom note5 nào cho 910U ko a E tim mãi mà ko thấy 1 rom nào cả ai biết chỉ E CÁI CẢM ƠN