View attachment 18935CHÀO CÁC BẠN MÌNH XIN MẠNG PHÉP TẠO RA CÁI TOPIC NÀY CHỦ YÉU LÀ ĐỂ AE CÓ CÁI VỌC VÀ TRẢI NGHIỆM..... THÂN CHÀO.... MONG AE ỦNG HỘ MÌNH.....


để chạy được rom này bắt buộc ae phải chạy cái recovery Philz Touch qua odin nhá.... ae tải về giải nén ra nhá
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fdrive.google.com[/IMG]
Odin_v3.09.rar - Google Drive</div>

Ghim: Tài Khoản [Fshare VIP] đây bà con dow rom
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2F**************[/IMG]
https://**************/threads/cap-nhat-tai-khoan-fshare-vip-moi-ngay.18004/</div>

Nhờ anh @@toanluu68 đưa lên trang 1 cho ae dễ tìm
***twrp-2.8.7.0-treltexx
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fsamsungviet.vn[/IMG]
Fshare - twrp-2.8.7.0-treltexx.rar</div>

<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fsamsungviet.vn[/IMG]
MEGA</div>

***Philz recovery 6.58.9 treltexx (Exynos) - SM-N910C
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fsamsungviet.vn[/IMG]
Fshare - Philz recovery 6.58.9 treltexx (Exynos) - SM-N910C.tar</div>

<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fsamsungviet.vn[/IMG]
MEGA</div>

Đây là Stock 5.1.1 của Xeo dành cho ae nào chưa chạy được .. flash qua odin luôn nhá ae...

<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.fshare.vn[/IMG]
Fshare - Note 4 SM-N910C 5.1.1.7z</div>

Thank @igiavn đã chia sẽ...

Test bản chính thức nhé anh em/Features:
- Base Samsung Opensource N910C (COH4)
- Supports N910C
- Auto-Rooting- Auto BusyBox- SELinux set to permissive
- Init.d support
- Auto-Kill Knox/SecurityLogAgent
- Deep Sleep fix
- Wifi pass forget fix
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fsamsungviet.vn[/IMG]
Kernel - [N910C] SpaceX Kernel v0.1 - Tự động Root N910C Android 5.1.1</div>
THank @ManhIT....N4 N910C-N910H XXU2CỌL2 TL68_ROM_V9.0.(HAPPY NEW YEAR)
CHANGGES LOG..

THA_CSC.. (EDIT XXV)
_deodex all Rom....
_full Root...
_kernel.Suemax_lite_beta_v1.5 (thank @djmax81 xda)
_cai dat chan tin nhan....
_All man hinh cach S6egde....
_All Floating Message...
_All app popup... (@lelong3010 )
_Add Am lich +thoi tiet ngoai home screen....
_Add touchlight setting+notification....
_add Reboot 5wipe...
_Add chup cuon ...
_Add hieu ung launcher home ....
Add tool box 12app Max....
_Add Xposed..
_Add Flat Slyte Bar...
_Add viper...
_SystemUI Stock
_Mod analog Notification....
_Cam N4 Full....
_build prop....Add N5
_theme center N5.....
_1 số app N5....
_all new bootsamsung màn hình khởi động. (thank nva_789)
_ AE cùng trải nghiệm nhá......heheheh
@@@@Link Fshare.(

@@@@Link Google Driver .( <div data-s9e-mediaembed="googledrive" style="display:inline-block;width:100%;max-width:640px"><div style="overflow:hidden;position:relative;padding-bottom:75%"><iframe allowfullscreen="" scrolling="no" src="//drive.google.com/file/d/0B9LLEoVcCVzmd3oxQ3p2TF95OWM/preview" style="border:0;height:100%;left:0;position:absolu te;width:100%"></iframe></div></div>

@@@@@ thêm link googel cho ae nhá... (thank @lêlong3010.
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fdocs.google.com[/IMG]
Google Drive : avertissement relatif à l&#39;analyse antivirus</div>

===============================================

N4 N910C-N910H XXU2CỌJ5 TL68_ROM_V8.0.(HAPPY NEW YEAR)
CHANGGES LOG..

XXV_CSC..
_deodex all Rom....
_full Root...
_kernel.Suemax_lite_beta_v1.3 (thank @djmax81 xda)
_cai dat chan tin nhan....
_All man hinh cach S6egde....
_All Floating Message...
_Add Am lich +thoi tiet ngoai home screen....
_Add touchlight setting+notification....
_add Reboot 5wipe...
_Add chup cuon ...
_Add hieu ung launcher home ....
Add tool box 12app Max....
_Add Xposed..
_Add music Z5+viper...
_SystemUI Stock
_Mod analog Notification....
_Cam N4 Full....
_build prop....Add N5
_theme center N5.....

_Link...FSHARE (<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.fshare.vn[/IMG]
Fshare - HAPPY NEW YEAR_V8.0_N910C-N910H_COJ5_BY_TL68_ROM.zip</div> )

_LINK GG Drive (<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fdrive.google.com[/IMG]
HAPPY NEW YEAR_V8.0_N910C-N910H_COJ5_BY_TL68_ROM.zip - Google Drive</div> )
Link Flat style Bar pro 1.3.0 cho ae cần..
( <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com[/IMG]
Dropbox - Flat Style Bar Indicators Pro v1.3.0 indexapk.net.apk</div> )
FIX POPUP ALL APP V8.0.(thank @lelong3010)
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fdrive.google.com[/IMG]
All popup for V8 toanluu.zip - Google Drive</div>
TW_launcher ko có hiệu ứng zoom.
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com[/IMG]
Dropbox - TouchWizHome_ZERO_V8.0.fix.zip</div>

Chúc ae vui vẽ trải nghiệm quà noel&tết tây......
==================================================

N5 PORT FOR N4 N910C-N910H XXU2AOK7 TL68_ROM_V7.0.(SPECIAL_EDITION.
CHANGGES LOG..

XXV_CSC..
_deodex all Rom....
_full Root...
_kernel.TW .5.1.1Ultimate V54...
_cai dat chan tin nhan....
_All man hinh cach S6egde....
_All Floating Message...
_Add Am lich +thoi tiet ngoai home screen....
_Add touchlight setting+notification....
_add Reboot 5wipe...
_Add chup cuon ...
_Add hieu ung launcher home ....
Add tool box 12app Max....
_Add Quick glance....(xem nhanh)..
_Add CustomSettings+Pota to Clock-2 line....

@@@@@LINK MEGA..(<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fmega.nz[/IMG]
MEGA</div>)
@@@LINK FSHARE. <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.fshare.vn[/IMG]
Fshare - Special_Edition AOK7_N5 port N4TL68_ROM_V7.0.zip</div>

@@@Link google <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fdrive.google.com[/IMG]
Special_Edition AOK7_N5 port N4TL68_ROM_V7.0.zip - Google Drive</div>
Luu y khi flash Rom co the bi da vang app Synapse cua kernel... ae co the flash lai kernel nao ma ae cho la hap voi may minh nha.......heheheh
co link kernel o #5 ae co the tham khao.....

####______________________________________________ _______####
N5 PORT FOR N4 N910C-N910H XXU2AOJ5 TL68_ROM...V6.1_FANTASTIC
CHANGES LOG..
CSC-XXV......

DEODEX ALL ROM.
FULL ROOT.
KERNEL SUEMAX-.1.1.... (THANK LOG)
MODEM COH6.
TỐI ƯU RAM CHẠY NHẸ VÀ MÁT MÁY TIẾT KIỆM PIN...
CÀI ĐẶT CHẶN TIN NHẮN.
ADD MÀN HÌNH CẠNH S6 EGDE.... (THANK @@GalaxyNote_888 đã chia sẽ)
ADD APP FLOATTINGMESSAGES. (WORKTING)
ADD WEATHER LOCKSCREEN.
ADD TOUCHLIGHT. NOTIFICATION....
ADD ADAWAY..
ADD POPUP ALL APP...
ADD REBOOT 5WAY..
ADD TOUCHLIGHT SETTINGS VOL...
ADD S VIEW......
FIX KHÔI PHỤC TIN NHẮN...
FIX MONITO CAMERA (Chế độ nhanh chậm).
ADD CUSTOMSETTINGS. (CÀI ĐẶT NHANH).
-Option clock.
-Battery 3Minit.
-Network. Up. Down, Up&Down.
-Option Carrier name..

-FIX SYSTEMUI KÉO THANH TRẠNG THÁI LÒI ĐUÔI...
-FIX CÀI ĐẶT BÀN PHÍM MẶC ĐỊNH..........
-MOD ÂM LỊCH THỜI TIIẾT NGOÀI HOME. (THANK @@thanhfhuongf)
-MOD THANH TRẠNG THÁI 2 LINE - ANALOG.

-@@@@@ UPLOAD............[MEGA-LINK](<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fmega.nz[/IMG]
MEGA</div>)
Fshare Link..[ <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.fshare.vn[/IMG]
Fshare - N5_PORT_N920XXU2AOJ5_FANTASTIC_V6.1_ BY_ TL68.zip</div> ]
Fix fc Settings khi chọn tìm kiếm nhá....<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com[/IMG]
Dropbox - Fix_Settings_V6.1.zip</div>
Chúc ae vui vẽ.... hehehe

__________________________________________________ _____

N5 PORT FOR N4 N910C-N910H XXU2AOJ5 TL68_ROM...V6.0
HAPPY BIRTHDAY


CHANGES LOG..
CSC-XXV......

DEODEX ALL ROM.
FULL ROOT.
KERNEL SUEMAX-.1.1.... (THANK LOG)
MODEM COH6.
TỐI ƯU RAM CHẠY NHẸ VÀ MÁT MÁY TIẾT KIỆM PIN...
CÀI ĐẶT CHẶN TIN NHẮN.
ADD MÀN HÌNH CẠNH S6 EGDE.... (THANK @@GalaxyNote_888 đã chia sẽ)
ADD APP FLOATTINGMESSAGES. (WORKTING)
ADD WEATHER LOCKSCREEN.
ADD TOUCHLIGHT.
ADD ADAWAY..
ADD POPUP ALL APP...
ADD REBOOT 5WAY..
FIX KHÔI PHỤC TIN NHẮN...
FIX MONITO CAMERA (Chế độ nhanh chậm).
ADD CUSTOMSETTINGS. (CÀI ĐẶT NHANH).
-Option clock.
-Battery 3Minit.
-Network. Up. Down, Up&Down.
-Option Carrier name..

-FIX SYSTEMUI KÉO THANH TRẠNG THÁI LÒI ĐUÔI...
-FIX CÀI ĐẶT BÀN PHÍM MẶC ĐỊNH..........
-MOD ÂM LỊCH THỜI TIIẾT NGOÀI HOME. (THANK @@thanhfhuongf)
-MOD THANH TRẠNG THÁI 2 LINE - ANALOG.

@@@@LINK MEGA [<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fmega.nz[/IMG]
MEGA</div> ]link Fshare[<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.fshare.vn[/IMG]
Fshare - N5_PORT_N920CXXU2AOJ5_HAPPY-BIRTHDAY_V6.0_ BY_ TL68 (1).zip</div> ]
(Thank @hà lê đã chia sẽ)......
lưu ý rom ko có file modem nên ae máy H flash vô tư nhá... hehehe.
File Bootloader+modem COI6 của C cho ae nào cần thì flash qua odin nhá....
[<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fmega.nz[/IMG]
MEGA</div> ]
thank you ae chúc ae vui và ưng ý .....
SYSTEMUI FIX ANALOG&RECENT-APP CHO V6.0 AE NHÁ....

<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com[/IMG]
Dropbox - SystemUI_V6.0_5.1.1_Fix analog&recent.app.zip</div>
__________________________________________________ _______

N5 PORT FOR N4 N910C-N910H XXU1AOI1 TL68_ROM...V5.1


CHANGES LOG..
DEODEX ALL ROM.
FULL ROOT.
KERNEL TELEXOP-.1.1.... (THANK LOG)
TỐI ƯU RAM CHẠY NHẸ VÀ MÁT MÁY TIẾT KIỆM PIN...
CÀI ĐẶT CHẶN TIN NHẮN.
ADD MÀN HÌNH CẠNH S6 EGDE.... (THANK @@GalaxyNote_888 đã chia sẽ)
ADD APP FLOATTINGMESSAGES. (WORKTING)
ADD WEATHER LOCKSCREEN.
ADD TOUCHLIGHT.
ADD ADAWAY..
ADD POPUP ALL APP...
ADD REBOOT 5WAY..
FIX KHÔI PHỤC TIN NHẮN...
FIX MONITO CAMERA (Chế độ nhanh chậm).
ADD CUSTOMSETTINGS. (CÀI ĐẶT NHANH).
-Option clock.
-Battery 3Minit.
-Network. Up. Down, Up&Down.
-Option Carrier name..

-MOD. FULL CALL SCREEN (Credit by @thanhfhuongf ) thank.....
-THAY ĐỔI TÝ XÍU ICON SIGNAL CHO LỆP...HEHEHE


############
LINK MEGA.................

<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fmega.nz[/IMG]
MEGA</div>
================
CÒN ĐÂY LÀ ICON LOGO SIGNAL 3 NHÀ MẠNG CHO AE CHỌN NHÁ.. TẢI VỀ GIẢI NÉN RA COPY VÀO SYSTEMUI.APK/RES/Drawable-xxhdpi ae nhá... hehehe

<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fmega.nz[/IMG]
MEGA</div>

________________________________________________

N5 PORT FOR N4 N910C-N910H XXU1AOI1 TL68_ROM...V 5.0

CHANGES LOG..
DEODEX ALL ROM.
FULL ROOT.
KERNEL E-TEAM.. (THANK LOG)
CÀI ĐẶT CHẶN TIN NHẮN.
ADD APP FLOATTINGMESSAGES. (WORKTING)
ADD WEATHER LOCKSCREEN.
ADD TOUCHLIGHT.
ADD ADAWAY..
ADD POPUP ALL APP...
ADD REBOOT 5WAY..
FIX KHÔI PHỤC TIN NHẮN...
FIX MONITO CAMERA (Chế độ nhanh chậm).
ADD CUSTOMSETTINGS. (CÀI ĐẶT NHANH).
-Option clock.
-Battery 3Minit.
-Network. Up. Down, Up&Down.
-Option Carrier name..

############

THANK.
-@lelong3010.
-@inspiron.
-Eteam@world.../
@@@@@@@@@@.

<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fmega.nz[/IMG]
MEGA</div>

<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.fshare.vn[/IMG]
Fshare - N5 Port For N4 AOI1 BY TL68_ROM V5.0.zip</div>
Thank @rainbow165 đã chia sẽ...

FUL CALLSCREEN N5 PORT FOR N4 V5 BY TL68....
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com[/IMG]
Dropbox - Full CallScreen N5 port for N4.V5 mod by TL68.zip</div>

Chúc các bạn zui zẽ....
Gửi từ SM-N920C của tôi

N5 PORT FOR N4 N910C-N910H XXU1AOI1 TL68_ROM...V5.1

CHANGES LOG..
DEODEX ALL ROM.
FULL ROOT.
KERNEL TELEXOP-.1.1.... (THANK LOG)
TỐI ƯU RAM CHẠY NHẸ VÀ MÁT MÁY TIẾT KIỆM PIN...
CÀI ĐẶT CHẶN TIN NHẮN.
ADD MÀN HÌNH CẠNH S6 EGDE.... (THANK @@GalaxyNote_888 đã chia sẽ)
ADD APP FLOATTINGMESSAGES. (WORKTING)
ADD WEATHER LOCKSCREEN.
ADD TOUCHLIGHT.
ADD ADAWAY..
ADD POPUP ALL APP...
ADD REBOOT 5WAY..
FIX KHÔI PHỤC TIN NHẮN...
FIX MONITO CAMERA (Chế độ nhanh chậm).
ADD CUSTOMSETTINGS. (CÀI ĐẶT NHANH).
-Option clock.
-Battery 3Minit.
-Network. Up. Down, Up&Down.
-Option Carrier name..

-MOD. FULL CALL SCREEN
-THAY ĐỔI TÝ XÍU ICON SIGNAL CHO LỆP...HEHEHE

############
UPLOAD .................

CHANGRE LOG...

DEODEX ALL ROM.
FULL ROOTTER.
KERNEL E-TEAM(THANK)
SUPPER SU.2.46 (@Chainfire-thank)
TỐI ƯU APP THỪA..
ADD AirMessage...
ADD CUSTOMSETTING.
Clock..
Network.
Network-Name.
5 Wipe Reboot..
CHÚ Ý AE FLASH XONG ĐĂNG NHẬP ACC GOOGLE ĐỂ UPDATE SUPPER SU NHÁ.....

Credit by Sixpen... (thank @geiti94)..
CUỐI CÙNG CHÚC AE THUẬN LỢI ZUI ZẼ..

<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fmega.nz[/IMG]
MEGA</div>

TL68_ROM_XXUICOH4_5.1.1_N910C_V.3 SAMSUNGVIET.VN.
CHANGE LOGS.

DEODEX ALL ROM.
FULL ROOT.
KERNEL COOK SPACEX-X0.1 (THANK @ManhIT)
TỐI ƯU APP THỪA..
ADD APP N5.
- ClockPackage_L
-SBrowser_3.0.38.
-SecContacts_L.. (thank @leducbac)chia sẽ.....
-SecGallery2015.
-SmartManager.
-ZVideo.
- WallpaperPicker N5.
-KEYBOARD- A8..
-STOCK TouchWizHome.
-MOD-CUSTOMSETTINGS..
option Clock Center.
Option 3MinitBattery.
Option NetWork .
Option Network name.
-Mod SystemUI Orange color Theme.
- FULL APP POPUP. (Thank @quangminh12).
-MOD FULL CALL SCREEN N5 .
Và nhiều cái để ae trải nghiệm....

<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fmega.nz[/IMG]
MEGA</div>
LINK FSHARE...
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.fshare.vn[/IMG]
Fshare - TL68.XXU1COH4.SM-N910C.V3.0.zip</div>
Thank @kidphuong đã chua sẽ..

SystemUI fix màu thanh thông báo và InCallUI N5 Stock cho ae nào cần... hehe
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fmega.nz[/IMG]
MEGA</div>

CHUC AE CUỐI TUẦN ZUI ZẼ.. HEHE

TL68_ROM_XXUICOH4-5.1.1_V2 SAMSUNGVIET.VN
CHANGELOGS.
DEOĐEX ALL ROM....
FULL ROOT..
KERNEL MOD SPACEX-0.1 (THANK @ManhIT).
-tối ưu app thừa cho rom nhẹ...
-add app N5.
Calculator.
Gallery.
Zvideo..
S6 Accưweather..
-Launcher mod by @thanhfhuongf
có 2 lựa chọn Stock&ios+miui.... (big thank @thanhfhuongf )
-SystemUI Mod ..
3Minit...
lock ẩn.
remove Sfinder..
Floatting Mesage (thank @nambavuong).
SMS để mặc định cho ae kết nối chat chiết ná,..... hehehe
ok ae tựu test nhá có gì thiếu thì chờ fix sau...hehehe
và sau cùng là link của e nó đây chúc ae vui khỏe trẻ vọc thoải mái......hehehe...

<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fwww.fshare.vn[/IMG]
Fshare - TL68.XXU1COH4.SM-N910C.V2.0.zip</div>

FIX Actionmemo cho V2..

<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fmega.nz[/IMG]
MEGA</div>

ROM COOK TL68_COH4-5.1.1_V.1.0 SAMSUNGVIET.VN.AROMA_ROM
CHANGE LOGS.
-DEODEX ALL ROM (THANK eRobot-deodex)
-no Root..( vì chưa ổn định nên ae thích thì tự root nhá)
-Stock kernel.
-add 5 ways-power option.
-ThemeChooser..
-Floating Message (thank @nambavuong).
-vài thứ lựa chọn app note5 & note4 trong aroma nhá....
-SystemUI Mod..
clock center- lock+home+recent ẩn.
tốc đọ mạng trên Statusbar.
remove Finder.
-Mod Big Kb Stock_5.1.1 (thank @1102Xmen)
KHI CHỌN TRG AROMA TỚI MỤC MY FILE.... AE NHỚ CHỌN MỤC NOTE4 NHÁ...
Rom chưa đầy đủ nhưng cũng đáng để trải nghiệm.... thank ae đã ủng hộ mình......
@@@@@@@ <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fwww.fshare.vn[/IMG]
Fshare - TL68_Note4_ROM_5_1_1_V.1.0_XXU1COH4_Aroma.zip</div>...
CHÚC AE THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.....

Fix SystemUI Mod network&Signal...V1.0

<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fmega.nz[/IMG]
MEGA</div>