mình mới mua gần 20 ngày, h tự nhiên cầm ra để ý cái cmr sau, thấy cái kính tự nhiên bị nứt 1 đường, chắc do cmr lồi quá nên để trên bàn lúc nào cũng tiếp xúc mạnh đầu tiên. cho mình hỏi là kính đấy có thay đc hay ko. nhìn mà xót quá. hix