Mọi người cho mình hỏi là máy mình mã là N910U hàng Hong Kong thì có thể up được rom của bản nào khác ngoài N910U không vậy? Many Thanks.