Chả là em đã rất ngu ngốc khi đã đặt mật khẩu cho một ghi chú trong S NOTE. Em muốn xóa mà không được. Ai có thể giúp em với ạ