Mình có thấy trên bản rom của Dr Ketan có 1 số apps hiển thị thông tin hay, nhưng mình không biết apps tên gì, ai pro về phần này giúp mình với có 2 thông tin hiển thị network vào CPU trên notifications như trong hình: