Trích dẫn Gửi bởi XuanTruong
Kể ra thì thế vẫn hơi ít, trúng lúc đang kẹt, chứ không mình ủng hộ thêm.
Không sao anh ơi. Của ít lòng nhiều mà anh.