Giúp mình cách tắt thông báo như hình dưới đi với ạ. Nhìn ngứa mắt quá. Xin cảm ơn nhiều