Em tính mua N910G mà không biết có được hỗ trợ rom nhìu không với lại hiệu năng ntn so với N910C.
nhờ các bác cho em lời khuyên. tk