Tình hình là em vừa mua em Note 4 Baseband version N910CXXU1ANIF em vào OTA ngày nào cũng update nhưng mà em ấy vẫn báo là bản mới nhất rồi (4.4.4) thấy amh em khác lên hết L rồi mà tủi thân cho em nó. Ai có thông tin gì cho em biết đặng còn chờ. Thank all!

Sent from my SM-N910C using Tapatalk