Mọi người cho mình hỏi là máy mình dạo này không hiểu vì sao bin giống như bị ảo vậy,đang 34% cái tự dưng máy tự động tắt nguồn như kiểu hết sạch bin vậy,khởi động lại cắm xạc thì báo 0% nhưng trước đó vẫn còn khá nhiều,bin cỡ 10-30% là hay bị cái lỗi này không bik có ai bị không giúp e với,up room mới nhất trong này vẫn bị