Như tiêu đề, không hiểu sao con note 4 N910s 5.0.1 của mình lại không có tùy chọn delivery report trong app tin nhắn mặc định.Đã thử cài Go Sms Pro và check delivery report rồi nhưng không có tác dụng. Nhờ các bác cao thủ chỉ giáo hướng xử lý giúp.