Tình hình là note 4 (SM-N910C) của em dạo này gặp hiện tượng không lưu password wifi, mỗi lần muốn vào wifi đều phải đánh lại password rất bất tiện, mặc dù đã làm nhiều nhiều cách nhưng đều bó tay. Nhờ cao nhân giúp em với...huhu