Ad ơi anh em dùng not 4 lên 5.1.1 có thấy hiện tuợng này cho hỏi tý : từ bữa em not 4 910C của mình lên 5.0 rồi 5.1.1 thì ngày nào cũng bị anh em bảo làm sao máy mày ko gọi đuợc ? thử lấy máy khác gọi thì đúng vậy lúc được lúc ...không liên lạc đuợc ? làm sao đây ad ơi ae ?????