chả hiểu sao máy em đang sạc pin thì nó cứ hiện lên cái bảng cài S gear. Rồi kích vào màn hình thì bị treo 1 lúc. Tự dung hôm nay nó bị thế mọi hôm chả sao cả